Renal arter darlığı: Tanı ve tedavisi

Renal arter darlığı (RAD) hipertansiyon ve renal disfonksiyona yol açar. Gençlerde fibromüsküler displazi ve yaşlılarda (>55 yaş) ateroskleroz en sık nedenleridir. Koroner arter ve alt ekstremite vasküler hastalığı olanlarda aterosklerotik RAD sık görülür. Flaş pulmoner ödem, kan basıncı kontrolünün ve böbrek fonksiyonlarının kötüleşmesi RAD'yi gösterir. Dupleks ultrasonografi ile kolayca tanı konulabilir. Tedavi seçenekleri, ilaç tedavisi, perkütan veya cerrahi revaskülarizasyondur. Darlıkla birlikte direçli hipertansiyon ve renal disfonksiyon varlığında mekanik revaskülarizasyon önerilir. Yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranı nedeniyle perkütan yöntem cerrahiye tercih edilir. Revaskülarizasyonla kan basıncı kontrolü sağlanır ve sağkalım uzar; renal fonksiyonlar da korunur ve düzelir.

Güncelleniyor

Güncelleniyor