Ritim Bozukluklarında Radyofrekans Ablasyon Tedavisi

Kalbin normal ritimden sapmasına yol açan herhangi bir düzensizliğe, ritim bozukluğu denmektedir. Hastalardaki en sık belirtisi çarpıntı hissidir. Hastalar bazen kalpte tekleme hissi (bazen göğüs kafesinde kuş çırpınması şeklinde veya kalbin durup tekrardan çalışmaya başlaması hissi şeklinde tarif edilir), halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi ve nadiren bayılma gibi şikayetler ile başvurabilirler. Ritim boukluklarının büyük kısmı hayati riskler oluşturmamakla birlikte hastalığın ciddiyeti problemin kalbin hangi odacığından kaynaklandığına, ritm bozukluğu esnasındaki kalp hızına bağlı olarak değişmektedir. Bazı ritim bozuklukları masum olmakta ve hastaya ciddi zarar vermekektedir ancak bazıları nadiren ölümcül ritim bozuklularına dönüşebilmektedir. Masum sayılan ritim bozuklukları da nadiren eğer uzun sürer ise bayılmaya neden olabilmektedir.

Çarpıntı şikayeti olan hastalarda ritim bozukluğu tespiti için öncelikle elektrokardiyografi, bazı kan tetkikleri, ekokardiygrafi (kalp ultrasonu) yapılmalıdır. Bu tetkikler ile ritim bozukluğu saptanmayan ancak çarpıntı şikayeti olan hastalara kalp ritmini 24 saat kaydeden holter tetkiki yapılmalı ve ritm bozukluğu saptanmaya çalışılmalıdır.

Bu tetkikler ile ritim bozukluğu tespit edilemeyen veya ritim bozukluğunun türü tam olarak ayırt edilemeyen hastalarda elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapılması gerekmektedir. EPS esnasında kateter denilen özel kablolar ile kasık toplar damarında giriş yapılarak kalbin içerisine ulaşılmakta ve kalbin içerisinde çeşitli bölgelerden ölçümler alınarak ritim bozukluğu yapan odak tespit edilmektedir.

Ritim bozukluğu tespit edilen hastalarda iki tedavi yöntemi vardır. Biri medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisidir. Ancak ilaç tedavisi kalıcı bir tedavi yöntemi değildir ve genellikle hasta ilacını bırakınca şikayetleri tekrardan başlamaktadır. Bu nedenle genellikle hastanın ömür boyu ilaç kullanması gerekmektedir. Bu durum özellikle genç hastalar için problem oluşturmaktadır.

Diğer tedavi yöntemi radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisidir (halk arasında yakma tedavisi denilmekte). Yine EPS de olduğu gibi kasık toplar damarında giriş yapılarak kalbin içerisine ulaşılmakta ve kalbin içerisinde çeşitli bölgelerden ölçümler alınarak ritim bozukluğu yapan odak tespit edilmektedir. Ritim bozukluğu yapan odak tespit edildikten sonra ablasyon kateteri denilen özel kateter ile o bölgeye ulaşılmakta ve radyofrekans akımı verilerek ritim bozukluğu yapan o bölge tahrip edilmektedir. Ritim bozuklşuğunun çeşitine göre değişmekle beraber %95'e varan başarı şansı vardır. Böylekikle hastalar kalıcı olarak tedavi edilmektedir. RFA tedavisi iki şekilde yapılmaktadır, birinci yöntem konvansiyonel yöntem dediğimiz anjiyografi cihazı kullanılarak floroskopik görüntüler ile iki boyutlu yapılan yöntemdir. Çoğu ritim bozukluğu için yeterli bir yöntemdir. Diğer yöntem ise kalbin üç boyutlu görüntüsü ve haritalaması çıkarılarak yapılan, radyasyonun çok daha az kullanıldığı özel cihazlar ile yapılan ablasyon yöntemidir. Kalbin içerisinde kateter gezdirilmekte ve kateterin temas ettiği noktalar bilgisayar sistemien aktarılmaktadır. Böylece kalbin üç boyutlu modeli oluşturulmaktadır. Kalbin alt odacıklarından kaynaklanan ritim bozuklukarında veya üst odacıklardan kaynaklanan bazı ritim bozukluklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Üç boyutlu haritalama yapıldığı için ritim bozukluğu yapan odak daha kolay ve doğru şekilde bulunmaktadır ve daha kesin tedavi sağlanmaktadır.

RF ablasyon işlemi sonrası hastalar birkaç saat sonra ayağa kalkmakta ve ertesi gün taburcu edilmektedir.

Güncelleniyor

Güncelleniyor