Kalpte Delik: ASD Atriyal Septal Defekt Kapatılması

Doğumsal yani Konjenital kalp hastalıklarının tedavisinde kalp ameliyatları her zaman önemli bir yere sahiptir. Son 30 yılda girişimsel tedaviler yani bacak damarında kateter ile yapılan ameliyatsız tedavilerin artan oranda uygulanmasıyla birlikte bazı DOĞUMSAL kalp hastalıklarının tedavisinde yeni ufuklar açılmıştır. Atriyal septal defektler (ASD) kateter ile kapatılmaya uygundur. Bu hastalar 4 yaşından sonra kapatılmalıdırlar. En sık görülen konjenital kalp hastalıklarından olan atriyal septal defektler, neden oldukları kalp deliklerinin kalpteki yerleşimlerine göre sekundum, ostium primum, sinüs venozus ve koroner sinüs defektleri olarak 4 GRUPTA sınıflandırılırlar. Şikayetlerin ortaya çıkma yaşı deliğin büyüklüğüne, yerleşimine ve eşlik eden diğer anomalilere bağlı olarak çocukluk çağından erişkin yaşlara dek değişebilir.

ASD Kapatılırken kullanılan cihazlar nelerdir ?
Kalıcı Cihazlar

İlk işlemden günümüze kadar perkütan ASD kapatma işleminde çeşitli cihazlar kullanılmıştır. Başlıca cihazlar, STARflex, CardioSeal, Amplatzer, Helex ve son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Figulla Occlutech' dir. Her cihazın metal yükü farklı olmakla beraber tüm cihazlarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

Eriyebilen Cihazlar

Günümüzde perkutan ASD kapatılmasında en sık ASO cihazı kullanılmaktadır. ASO ve diğer cihazlar hem büyük hem de kalıcı olmaları nedeniyle orta ve uzun dönemde bazı komplikasyonlara zemin oluşturmaktadır. Cihazın kalp duvarları boyunca hareketi esnasında geç erezyon, aşırı metal yüke bağlı inflamasyon zemininde gelişen yeni atriyal artimiler ve yine kalıcı olmaları nedeniyle transseptal girişimi engellemesi ve bu yolla hem aritmilerin hem de mitral darlığının perkütan tedavisine engel olması nedeniyle eriyebilen (bio- degradable) cihazlara gereksinim duyulmuştur. BioSTAR ve STARflex ilk geliştirilen eriyebilen cihazlar olarak öncelikle koyunlarda ve daha sonra pediatrik hastalarda kullanılmıştır. Yine yeni geliştirilen ve Chinese Lantern olarak adlandırılan cihazla yapılan ilk çalışmalar cihazın tamamen biodegradable olduğunu ve yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tamamen endotelize olduğunu göstermiştir.

Güncelleniyor

Güncelleniyor