Tanısal Anjiografi

Tanısal kateter anjiografi; vücuttaki atar ve toplar damarların çeşitli kateter ve kılavuz teller yardımı ile anjiografi cihazı eşliğinde görüntülenerek damar hastalığının tanısının konmasıdır.

Tanısal Anjiografi

Tanısal kateter anjiografi, genellikle kasık atardamarından ince bir iğne ile girilerek bir damar kılıfı yerleştirlmesi ile başlar. İnce kateter ve teller yardımı ile görüntülenmesi gereken damara girlir ve kontrast madde verilerek filmler çekilir. Gerekli görüntüler alındıktan sonra işlem sonlandırılır.

Kontrast madde zararlı mıdır?

% 1-3 hastada alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ölüm nadirdir. Böbrek yetmezliği sınırda olan hastalarda çok gerekli değilse kullanılmamalıdır. Başka yöntemlerle damar hastalığının tanısı koyulmalıdır.

Tanısal anjiografi kimlere yapılır?

Bu işlem damar hastalığı veya damar ile ilişkili hastalığı olan hastalara yapılabilir. Damar darlık veya tıkanıklıkların, anevrizma (baloncuk), arteriovenöz malformasyon (AVM; damar yumağı), damardan zengin tümörlerin tanısını koymak için yapılır.

Tanısal kateter anjiografi ile hangi işlemler yapılır?

Arkus, karotis, vertebral, serebral, spinal anjiografi, aortografi, alt ve üst ekstremite arteriyografi, venografi, renal ve mezenterik anjiografi, splenoportografi, renal ven kan örnekleme, petrozal kan örnekleme, süperior ve inferior vena kavografi, gonadal venografi, pulmoner arteriografi.

Güncelleniyor

Güncelleniyor