ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör)

ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör), kalpte oluşan tehlikeli aritmileri saptayıp sonlandırarak ani ölüm riskini azaltma özelliği olan özel kalp pilleridir.

Sistem, klasik kalp pillerinde olduğu gibi kalbin içine yerleştirilen kendine özgü kablolar (lead) ve bataryadan oluşmaktadır. İmplantasyon işlemi genellikle standart kalp pili gibidir.

ICD’ler, anormal hızdaki tehlikeli kalp ritmlerini tedavi etmenin yanında, kalp hızı belli düzeyin altına düştüğünde normal kalp pilleri gibi işlev görebilmektedir. Bunun yanında kalp yetersizliği olan bazı hasta gruplarında özel bazı pil fonksiyonlarıyla kalp yetersizliğini düzeltebilir

Kimler Ani Ölüm Riski Taşımaktadır?

-Kalp yetersizliği olan kişiler
-Ejeksiyon fraksiyonu düşük olan kişiler
-Daha önce kalp krizi geçirenler
-Koroner kalp hastalığı olanlar
-Ailede ani kalp ölümü olan kişiler
-Daha önce kalp durması nedeniyle canlandırılmış kişiler

Güncelleniyor

Güncelleniyor