EVAR-TEVAR Yöntemi

Aort damarı kalpten çıkan bütün vücuda kan götüren ana damardır. Aort ameliyatları sadece açık yöntemle yapılabilmekte iken 2000'li yıllardan sonra aort ameliyatlarında kapalı yöntemler de kullanılmaya başlandı. Aort damarının genişlemesi yani balonlaşması (anevrizma) önemli bir hastalıktır. Bu balonlaşma patlayarak dışa doğru kanamaya yol açıp hastayı öldürebilir ya da damarın içerisine doğru yırtılabilir. Her iki kritik durumda da önemli ölüm riski bulunmaktadır. İçe ya da dışa doğru yırtılma karın içerisindeyse ameliyat karnın açılması, göğüs içerisindeyse göğsün açılması bazen her ikisinin de açılması ile yapılır. Açık ameliyatta da bu hastalıklı damar çıkartılır ve yerine suni damar takılır. Kapalı aort ameliyatları anjiyo desteği ile yapılır ancak damara yine cerrahi yolla ulaşılır. Sıklıkla her iki kasık atar damarı, bazen kol atar damarları da kullanılır. İşlem karnın y ada göğsün açılmadan karın veya göğse ulaşma şeklinde olur.

EVAR

EVAR denilen işlem karın içi balonlaşmalarında kullanılmaktadır. Genellikle böbrek damarlarının altında olan balonlaşmalarda kasıklardaki atardamarların içerisinden ilerletilen ince bir boru kullanılır. İnce boru içindeki kapalı duran suni damar, balonlaşmanın içinde şemsiye şeklinde açılır. Böylece balonlaşma dışarda işlevsiz kalır ve bir süre sonrada damarın üzerine yapışır, böylece yırtılma riski ortadan kalkar. % 1-2 hastada suni damarın kayması, yerine oturmaması, yırtılması gibi durumlarda da acil ameliyata almak gerekebilir. Ayrıca bu hastaların uygun bir şekilde takipleri de önemlidir. Yerleştirilen suni damarda de kaçak olup olmadığını ultrason, tomografilerle takip etmek önemlidir.

TEVAR

TEVAR olarak adlandırılan işlem göğsün içerisinde olan balonlaşmalarda uygulanır. Benzer şekilde kasıklardaki atardamarların içerisinden ilerletilen ince boru şeklinde bir cihaz kullanılır. Bu cihazın içindeki kapalı duran suni damar balonlaşmanın içinde şemsiye şeklinde açılır. Bu işlemler tecrübeli ellerde anjiyo ve ameliyatın birlikte yapıldığı kliniklerde başarı ile uygulanmaktadır.

Güncelleniyor

Güncelleniyor