3D Ablasyon İşlemimiz

47 yaşında bir erkek hastamız.Ventriküler taşkardiye bağlı baş dönmesi ve bayılma şikayetleriyle hastayı değerlendirdik. Yapılan değerlendirme sonucunda hastaya ventriküler taşkardiye yönelik eps ablasyon işlemi yapmayı planladık.Bu amaçla hastayı kateter laboratuvarına aldık. Yapılan elektrofizyolojik incelemesinde 3 boyutlu haritalama sistemini kullanarak ventriküler taşkardisini, sol ventrikül çıkış yolu kaynaklı olduğunu tespit ettik. Aynı seansta hastaya radyofrekans kateter ablasyon işlemi uygulayarak ventriküler taşkardiye neden olan odağı ortadan kaldırdık. İşlem sonrası ve bir hafta sonrasında yapılan değerlendirmede ventriküler taşkardi izlenmedi.

EPS basitçe kalbin elektriki sisteminin incelenmesidir. Bize normal ileti yollarının nasıl çalıştığı, nerden başlayıp nereye gittiği, nerede ne kadar beklediği konusunda ayrıntılı bilgi verir.

EECP Hakkında Bilgi

Enjeksiyon ve Cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanan tedavi yöntem

Koroner damarlarda ciddi darlıklar tespit edilip ancak koroner stent ya da cerrahi ile tedaviye uygun olmayan hastalara doğal bypass olan EECP tedavisi uygulanabilir. Özellikle damar hastalığına kalp yetmezliği de eşlik eden hastalar bu tedavi için daha uygun adaylardır.EECP koroner kalp hastalıkları ve kalp yetmezliği hastalıklarında kullanılan kansız, harici, güvenli, etkin, kalıcı ve risk içermeyen bir tedavidir.