Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT)

Zayıflayan kalp, artan ihtiyaçları, daha güçlü pompalayarak karşılamaya çalışır (kompensasyon). Bu kalp kasının sadece büyümesine değil, kalınlaşmasına ve güçlenmesine neden olur. Kalp yapısındaki bu değişim sağ ve sol ventriküllerin eş zamanlı kasılamamasına neden olur.

Kalp kasları zamanla büzülür ve elektriksel uyarıların gecikmesine neden olan kas dokuları oluşturur. Sonuç olarak kardiyak ritim bozuklukları meydana gelir. Bu ritim bozuklukları ilerlediğinde, kalbin pompalama gücü, vücudu besleyen oksijen ve kan miktarının düşmesine neden olacak şekilde azalır.

Kalp yetmezliği olan hastaların üçte birinde hızlı ya da yavaş ritim bozuklukları görülür. EKG muayanesinde genişlemiş ve değişmiş bir sinyal görülür (sol dal bloğu).

Sol ventrikül yeterli hızda ve koordinasyonda kasılmaz. Sol ventrikülün bir kısmı kasılmasını tamamlamışken diğer bölümler kasılmamıştır. Odacıkların bu eşit olmayan kasılması kanın odacıklar içerisinde dolanmasına ve kalpten pompalanan kan miktarının azalmasına sebep olur.

Uyarı bozukluğu olan hastalar çoğunlukla kardiyak resenkronizasyon terapisinden (CRT) yarar görür. Sürekli elektriksel uyarılar vererek odacıkların eş zamanlı kasılmasını sağlar. Kalbin kasılmasından CRT cihazı sorumludur. Odacıkların eş zamanlı kasılması pompalanan kan miktarını arttırır.

CRT implantasyonu

CRT sisteminin implantasyonu kalp pili ve ICD implantasyonu ile aynıdır. İşlem lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilir.

CRT, göğsün sol tarafına yapılan bir kesiden yerleştirilir. Köprücük kemiğinin altına yapılan kesiden üç ince elektrot ven içerisinden kalbe gönderilir. Röntgen kullanılarak elektrotlar kalpte konumlandırılır. Elektrotlar, sağ atriyum ve ventrikülün içine, sağ ventrikülün ise koroner sinüs yardımıyla dışına yerleştirilir.

Elektrotlar yerleştirildikten sonra, CRT cihazına bağlanılarak test edilir. Buna göre cihaz, hastanın ihtiyaçlarına göre programlanır. Eğer mümkünse, Home monitoring uzaktan takip sistemi ile entegre edilir. Tüm işlemlerden sonra, doktor CRT cihazını köprücük kemiğinin altında oluşturulmuş ‘cebe’ yerleştirerek kesiyi bir kaç dikişle kapatır.

Güncelleniyor

Güncelleniyor