Prof.Dr.Hasan Turhan Kimdir ?

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, ilk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. Tıp eğitimini 1990-1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı. 2003 yılında Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamlayarak kardiyoloji uzmanı oldu. 2004 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında başladığı görevinden 2008 yılında ayrıldı. Halen İstinye Üniversitesi Hastanesinde hizmet vermeye devam ediyor.

Eğitimi

1. Tıp Fakültesi Eğitimi: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce (1990-1997 İstanbul)
2. Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (1998-2003 Ankara)
3. Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim dalı (2004-2005 Ankara)
4. Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Zürih Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ritmoloji Bölümü (Mart 2007 İsviçre

Deneyimleri

1. Kardiyoloji Uzmanı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Ankara (2003-2004)
2. Yard.Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2004-2006)
3. Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2006-2008)
4. Gözde Sağlık Grubu, Gözde Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Malatya (2010-2011)
5. Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep (2012-2016)
6. Medicalpark Samsun Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun (2016)
7. Prof.Dr.: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul (2014-Halen)
8. İstinye Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul (Aralık 2016-Halen)

KARDİYOLOJİDE DENEYİMLİ OLDUĞU VE AKTİF OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİ İŞLEMLER:

Ekokardiyografi (Transtorasik ve transezofageal)
Tanısal koroner angiografi (Femoral ve Radial)
Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme
Perkutan koroner girişimler (balon angioplasti ve stent implantasyonu)
İntrakoroner hemodinamik çalışma
IVUS
Elektrofizyoloji Çalışma
Radyofrekans kateter ablasyonu
Cryo-ablasyon
Kalıcı kalp pili implantasyonu
ICD implantasyonu
CRT implantasyonu
Perkutan ASD ve VSD kapatılması
Perkutan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti
Transaortik kapak implantasyonu (TAVI)
EVAR, TEVAR
Alt ve Üst ekstremite periferik vasküler girişimler
Renal arterial girişimler
Karotid arter balon ve stent implantasyonu
Renal arterial denervasyon

ÜYE OLUNAN DERNEKLER:

Türk Kardiyoloji Derneği
European Society of Cardiology

ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER:

Yılın Doktoru Ödülü, NARKOZ DERGİSİ 2016
Young Investigator Award (Genç Araştırmacı Ödülü): XXIII. Congress of European Society of Cardiology, 2001, Stocholm, Sweden
Günün Posteri Ödülü: XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2002, Antalya